Hovawart Club Nederland


AV 2024

Geplaatst op 06-04-2024  -  Categorie: Algemeen

De Algemene Vergadering van 6 april 2024 is gezellig en goed verlopen.
De leden werden verwelkomd met een klein stukje gebak vanwege het 65-jarig bestaan van de vereniging.

In de komende Hovawartaal zullen we de notulen plaatsen, maar hierbij delen wij alvast een aantal punten.

  • De jaarstukken 2023 zijn goedgekeurd en de kascommissie was zeer tevreden over de verkregen informatie en uitleg. Het bestuur werd daarna decharge verleend over het gevoerde beleid.
  • De voorstellen aanpassing Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn aangenomen.
    We voldoen hiermee aan het verzoek van de AV 2020 om modernisering van de tekst en inhoud. De juridische afdeling van de Raad van Beheer heeft een eerste check gedaan en had geen opmerkingen op de gewijzigde statuten die nu bij het bestuur van de Raad van Beheer liggen ter goedkeuring.
  • Na een verhelderende presentatie door Caitlin van Zaanen is met grote meerderheid het voorstel nieuwe fokgeschiktheidstest aangenomen. Hiermee nemen we afscheid van de MAG-plus test.
  • Cees van de Loo is afgetreden als bestuurslid. Hij heeft gedurende twee termijnen de functie van penningmeester ingevuld en die van secretaris waargenomen. Met een diner bon en een mooie bos bloemen hebben wij hem bedankt voor zijn grote inzet. De financiële situatie laat hij rooskleurig achter.
  • Twee nieuwe leden komen het bestuur versterken: Ellen van de Loo als penningmeester-secretaris en Judith Heida als algemeen bestuurslid. Daarmee is het bestuur met 5 personen weer compleet en daar zijn we blij mee.

65 Jaar HCN


© 2024 Hovawart Club Nederland