Hovawart Club Nederland


Lidmaatschap HCN

 

Contributie

Lidmaatschap: € 37,50 per jaar
Gezinslidmaatschap: € 18,75 per jaar

Nieuwe leden geven automatisch toestemming voor incasso van de jaarlijkse lidmaatschapsgelden.

Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.

Aanmelden voor het lidmaatschap kan online. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Beëindiging van het lidmaatschap kan via een mail naar de ledenadministratie: imdanedel.[antispam].@hovawartclub.nl
Indien de opzegging niet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar is ontvangen, is de contributie over het volgende jaar gewoon verschuldigd.

Voor leden die het clubblad Hovawartaal in gedrukte vorm en per post willen ontvangen, wordt een toeslag van € 7,50 per jaar berekend.

 

Bankrelatie

Rabobank Noordoostpolder-Urk.
Rekeningnummer: NL93 RABO 0340171367 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. Hovawart Club Nederland.

 

puppies

Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2022


© 2023 Hovawart Club Nederland