Evenementen


Lezingen
Workshops
Wandelingen


Binnen de Hovawartclub worden ieder jaar door de evenementencommissie diverse evenementen georganiseerd. Deze evenementen zijn b.v: Lezingen/Presentaties, Voorlichting, Workshops en Wandelingen.
Voor data's/informatie en opgave over de evenementen zie: Activiteiten/Agenda.

Voor vragen over diverse evenementen stuur dan een mail naar: evenement@hovawartclub.nl