Het laatste nieuws van de HCN 2018:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP voor ALGEMENE VERGADERING op 20 OKTOBER 2018.
Conform artikel 24.2 van de statuten

  • Datum : zaterdag 20 oktober 2018
  • Tijdstip: 13.30 uur
  • Locatie: KC Gooi & Eemland,   Sportpark Berestein  Kininelaantje 10  1216 BZ  Hilversum .

 

 


Beste leden / beste HCN-vrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een (ingelaste) Algemene Vergadering op 20 oktober 2018 aanstaande en vragen u hierbij dringend aanwezig te willen zijn. Waarom?
Om de bestuurlijke en niet bestuurlijke capaciteit binnen onze vereniging met elkaar te bespreken in het belang van het voortbestaan van de HCN en te trachten hier invulling aan te geven. De agenda voor de vergadering zal zijn: 
  • opening
  • laatste nieuws en algemene mededelingen,
  • verslag van de Algemene Vergadering april 2018,
  • analyse en toelichting op de huidige bestuurlijke en niet bestuurlijke bezetting van de Hovawart Club Nederland,
  • invulling van de benodigde bestuurlijke en niet bestuurlijke capaciteit van de Hovawart Club Nederland.
  • Rondvraag
  • Sluiting

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst lichten wij de agenda graag alvast in het kort aan u toe.
Huidige status:
De onderbezetting van de bestuurlijke alsook óók de niet bestuurlijke capaciteit binnen onze vereniging is geen nieuw signaal. Al geruime tijd bestaan vacatures binnen het bestuur alsook posities binnen de diverse commissies. Noodzakelijk om op kracht te komen en te blijven. Tot op dit moment zijn wij er met elkaar niet in geslaagd om aan deze posities invulling te geven respectievelijk zijn geen reacties ontvangen op eerdere oproepen.

Ontwikkelingen korte termijn (heden – december 2018) :
Binnen afzienbare tijd krimpt evenwel ook nog de bezetting van het huidige bestuur en eindigt ook de inzet van een aantal (zeer gewaardeerde) vrijwilligers, bijvoorbeeld de commissie voor de organisatie van de clubmatch. Deze ontwikkelingen waren deels bekend, deels niet bekend. Hoe dan ook, voor onze vereniging een ongewenste situatie omdat hieraan nog geen afdoende invulling is gegeven.

Wat speelt er concreet ?
Secretaris:
Reeds geruime tijd staat deze positie binnen het bestuur open.

Algemeen bestuurslid (communicatie buitenland - fok/gedrag):
Ook deze positie binnen het bestuur staat al enige tijd open en is nog niet vervuld.
Penningmeester:
Om uiteenlopende redenen zal de huidige onderbezetting van het bestuur nog verder toenemen. De heer Maarten Boers heeft begin juli 2018 kenbaar gemaakt zijn positie als penningmeester op kortere termijn neer te zullen leggen. Tot medio oktober 2018 is Maarten Boers evenwel “in functie” voor een overdracht en om zaken in de lucht te houden.
Algemeen bestuurslid (fokkerij):
Mevrouw Ietje Froma-Til die deze positie reeds geruime tijd vervuld heeft eveneens kenbaar gemaakt haar inspanningen voor de HCN te moeten inperken en zal zich overigens komend jaar niet meer verkiesbaar stellen. Kortom, ook deze positie vraagt om een vervanging.
Voorzitter:
Tot slot de positie van voorzitter die ondergetekende vervult. Naast het feit dat ik in deze positie (noch anderen binnen het bestuur) de openstaande posities kan compenseren – hetgeen strikt conform artikel 25 van de statuten ook niet is toegestaan – zie ik mij genoodzaakt mijn tijdsbesteding voor de vereniging in te perken om reden dat ik per 1 september een nieuwe betrekking heb geaccepteerd en daarbij ook een opleiding zal moeten volgen. Dat betekent dat mijn positie in alle oprechtheid niet meer houdbaar is en vóór eind 2018 een opvolging van deze rol gewenst is.
Commissies:
Als klap op de vuurpijl zijn op dit moment ook diverse commissies onderbezet zoals de organisatie van de clubmatch voor 2019 en het organiseren van andere activiteiten en evenementen. Niet te vergeten, de fokcommissie die toch centraal staat binnen onze vereniging.

Hoe verder ?
Uit het voorgaande valt op te maken dat wij voor de nabije toekomst simpelweg “handjes te kort komen”. Het voorbestaan van de vereniging komt dan ook in het gedrang. Daarom deze oproep voor een Algemene Vergadering. Centraal staat hoe wij invulling kunnen (en gaan) geven aan de vereiste posities. Vele handen maken licht werk. Niet te vergeten; tot heden is enorm veel op poten gezet en verbeterd en is geïnvesteerd in ondersteunende programma’s. Het motto is om hieraan een vervolg te geven. Deze uitnodiging mag u dan ook zien als een oproep. Wanneer u interesse hebt en vooraf meer wilt weten dan zijn we graag bereid u te vertellen hoeveel tijd een functie in het bestuur of een commissie van u vraagt. 
Tot 20 oktober aanstaande in Almere! Wij verwelkomen u graag. 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HCN
Michiel Roholl – voorzitter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"HCN Vacatures"

Beste leden.
Zoals u in de Hovawartaal en het Verslag van de secretaris hebt kunnen lezen, hebben we om uiteenlopende redenen; een prettige
namelijk een nieuwe baan en studie en een minder prettige namelijk gezondheidsredenen, een aantal vacatures in het bestuur.
Ook onze commissies kunnen nog vrijwilligers gebruiken.We hebben afgelopen jaar als Bestuur en commissies heel prettig samen-gewerkt en veel op poten gezet en verbeterd. Tevens hebben we geïnvesteerd in ondersteunende programma’s.  De sfeer is goed en
alle werkzaamheden zijn op een normale manier over te nemen en te vervolgen.We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vele handen maken licht werk. Als u interesse hebt en meer wilt weten dan zijn we graag bereid u te vertellen hoeveel tijd een functie in het bestuur of commissie van u vraagt. Natuurlijk geldt dan met hoe meer we zijn, hoe minder je per persoon aan taken krijgt.

Je geeft iets van je tijd en krijgt er gezelligheid en instandhouding van ons prachtige ras voor terug.

Voor meer informatie mag u mij bellen op 06-83222919.
Maud van der Knaap.


Het laatste nieuws van de HCN 2017:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hovawart Club Nederland NIEUWS
"

De HCN heeft de Nieuwsbrief nr-3 van 2017 gemaakt.
Inhoud:
Informatie over de Avondlezing met Dr. P. Mandigers op 6 september.
Informatie over de clubmatch van zaterdag 9 september.


Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hovawart Club Nederland NIEUWS
"

De HCN heeft de Nieuwsbrief nr-2 van 2017 gemaakt.
Inhoud: Algemene Ledenvergadering en een Beleidsplan.

Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mei: Jongehondendag Hovawart Club Nederland te Zeewolde.

Als je gek bent op je hovawart en fan van dit ras in het algemeen, dan is een jongehondendag een groot feest. Geweldig om al dat jonge spul te zien. 
Op het terrein van hondenvereniging Zeewolde werden vanaf 10.00u vier nesten en een import hond gekeurd.
Keurmeester gedrag Mevr. Gerda Kramer, keurmeesters exterieur Dhr. Mark Wisman en Dhr Jan de Gids.

Het zou een prachtige dag worden; af en toe een zonnetje, maar goed te doen voor mens en dier. Niet zo warm als de dag ervoor,
maar droog. Niet onbelangrijk. Het is erg leuk om te kijken naar al dat jonge dartele spul. Totaal 31 honden te keuren en dan is het lastig om de tijdbalk in de gaten te houden. Het maakt niet uit: onze honden hebben vaak ook een eigen planning. Ze kunnen goed meewerken, maar dat kan ook zomaar anders gaan. Iemand zei vandaag: ‘Het zijn honden met een kop erop, maar ik ben het wel gewend.... er zit ook een kop op mijn partner


In de loop van de dag blijkt wel dat eigenaren zeker geïnteresseerd zijn in de beoordeling maar het is misschien meer in het belang van de fokkers.
Mensen willen vooral een leuke hond die het goed doet en het goed kan vinden met het gezin en andere dieren. Die keuring van het exterieur kan ik toch niets aan doen, maar het gedrag dat heb ik zelf de hand in. Je moet met je hond aan het werk, hem laten nadenken. Alle mensen die ik heb gesproken zijn het met elkaar eens dat een consequente aanpak nodig is, maar nooit met een harde hand. Een stel dat nu trotse eigenaar is van hun vierde hond heeft eerst even gezocht naar een geschikt ras. Bij de derde hond viel de keuze op de hovawart. Dat is nu een blijvertje. Ze hebben nu twee reuen. Ze vinden het een geweldig ras. De vereniging gaat ook zorgvuldig en serieus om met alle factoren die van belang zijn: de gezondheid, het monitoren van de fok-resultaten, MAG testen, die niet elke vereniging hanteert. Het zijn onderdelen die ik in de loop van de dag vaker hoor terugkomen. Het is uiteraard ook in het belang van de vereniging te weten dat het goed gaat met het ras. 

Er zijn ook altijd van die mooie verhalen die je in de loop van de dag hoort. Het verhaal van een gezin dat uit wandelen is in het bos.
De hond vindt dat een zoon die de wandelwagen met zijn broertje duwt wel erg ver bij de roedel vandaan gaat. Hij blijft voor de wagen lopen zodat ze wel moeten inhouden tot ze allemaal weer bij elkaar lopen. Hij heeft het mooi opgelost.

Op een bepaald moment loop ik even in de richting van de parkeerplaats en dan zie ik een vrouw met haar drie dochters wat stiekem om het gebouw kijken. Doen jullie een spelletje? “Nee, de hond mag ons niet zien, want anders bakt hij er niets van.... is hij te veel met ons bezig.”

Het is een gezellig dag, gezellige mensen, geweldig om de broertjes en zusjes van je hond terug te zien. De ouderhonden van de nesten zijn ook allemaal aanwezig en in één geval was zelfs een oma van vaders kant van de partij. 

Er is grote bewondering voor de hoeveelheid vrijwilligers die samen deze dag op poten hebben gezet en de organisatie soepel laten verlopen. De jury vertelt zelfs toekomstige kampioenen te hebben gezien. Goed nieuws.

Jack.
Reservebaas Bodor vom Düringer Moor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 april: Algemene Ledenvergadering te Zwolle.

Beste leden ,
Zaterdag 22 april 2017 is er op de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.


De opkomst was verrassend hoog en dat betekent dat veel leden betrokken zijn bij de Hovawart en onze vereniging.
Enkele leden hebben zelfs hun vakantie ingekort om hun stem te kunnen uitbrengen. Voorafgaand aan de vergadering hebben we veel steunbetuigingen ontvangen en kwamen veel verzoeken binnen om per volmacht te mogen stemmen. Dit is nu volgens de Statuten niet toegestaan. Veel buitenlandse en oudere leden kunnen hierdoor hun stem niet uitbrengen. Mogelijk zal het bestuur hierover een voorstel doen aan de AV.

Na de vergadering mochten we al heel veel felicitaties ontvangen van zowel HCN-leden als van (bestuurs)leden van andere verenigingen uit binnen- en buitenland. Wij willen al deze mensen heel hartelijk bedanken voor de getoonde betrokkenheid en steun.

Het bestuur bestaat nu uit Tineke Visser, Maud van der Knaap, Maarten Boers,  Angelika Balk, Ietje Froma en Jaap Smit. Er is nog één functie vacant. Het plan is de komende week de overdracht van alle materialen, taken en bevoegdheden rond te krijgen. Daarna volgt
een periode van orde op zaken stellen en achterstanden wegwerken. Hierbij kunt u denken aan het bijwerken van de ledenadministratie, uitbetalen van HD-gelden, declaraties en het innen van de contributie. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de Jonge Hondendag,
de Kampioenschapsclubmatch en andere activiteiten ook gewoon door.

Enkele bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hun werkzaamheden beëindigd. Vanaf deze plaats willen wij al deze mensen bedanken voor het vele werk dat ze voor onze honden hebben gedaan in hun zittingsperiode.

Het overgrote deel van de agendapunten van de afgelopen Algemene Ledenvergadering  kon niet in behandeling genomen worden en is doorgegeven aan het nieuwe bestuur. Zaken als het financieel jaarverslag en de begroting 2017 dienen echter wel vóór 1 juli aan de leden voorgelegd te worden. U kunt daarom binnenkort een uitnodiging tegemoet zien voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering.

Het nieuwe bestuur is enthousiast en gaat zich inzetten voor het welzijn van de Hovawart en de vereniging. Een vereniging van leden die willen genieten van hun hond en samen activiteiten willen ondernemen. Een vereniging waarin leden elkaar respecteren, waarin vrij-willigers elkaar steunen, kennis verzamelen en delen. Kortom een vereniging voor iedereen die het beste voor de Hovawart wil en op een respectvolle manier.

We hopen u binnenkort te kunnen ontmoeten op één van de activiteiten van de vereniging.

Tineke Visser
Voorzitter HCN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hovawart Club Nederland Evenementen NIEUWS
"

De Evenementen Commissie heeft de eerste Nieuwsbrief nr-1 van 2017 gemaakt over de activiteiten voor de komende maanden.

Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------