De Hovawart Club Nederland (HCN) is op 1 november 1959 opgericht, werd in 1963 erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en is de eerste officieel erkende rasvereniging van Hovawarts in Nederland.

Doel van de HCN
De club heeft tot doel fokkers en liefhebbers van Hovawarts samen te brengen. En de niet-commerciële fokkerij volgens de regels van de Raad van Beheer te stimuleren.

Fokcommissie
De fokcommissie is het belangrijkste onderdeel van de vereniging. Deze commissie is actief met het selecteren van passende fok-combinaties met in acht name van alle karakter en gezondheids- aspecten. De commissie is van onschatbare waarde als bron van informatie voor de fokkers. De leden van de fokcommissie worden ook ingeschakeld bij de nestcontroles, Jonge Hondendagen en de exterieur controle op de MAG-test.

Gedragscommissie
De verantwoordelijkheden van deze commissie zijn eveneens zeer uitgebreid: van puppytest tot adviezen aan eigenaren van honden met gedragsproblemen. De commissie organiseert verder de puppytesten, de Jonge Honden karaktertest en de MAG-test (karaktertest voor volwassen honden) Op deze wijze is de club in staat de karakterontwikkeling op de voet te volgen.

Evenementencommissie
Deze commissie organiseert veel activiteiten voor de leden van de HCN en hun honden. Regelmatig worden er workshops georganiseerd in speuren en behendigheid, alsmede wandelingen ergens in Nederland. Het grootste evenement is natuurlijk de jaarlijkse clubmatch met omstreeks 100 inschrijvingen. De clubmatch is tegenwoordig een internationaal evenement geworden met deelnemers uit onder andere Duitsland, Engeland, België en Finland.

Hovawartaal
Het HCN clubblad de Hovawartaal wordt 4 maal per jaar gepubliceerd voor de clubleden. De Hovawartaal is een bron van informatie voor de Hovawarteigenaren dankzij de vele interessante artikelen, foto’s, keuringsuitslagen en ingezonden stukken van leden.

Puppy info
De puppy info is een extra service naar de fokkers en belangstellenden voor een pup.

De Internationale Hovawart Federatie (IHF)
De HCN is een van de medeoprichters van de Federatie, die in 1983 in het leven werd geroepen. Het doel van de IHF is het internationaal IHFuitwisselen van gegevens betreffende gezondheid en karakter. Ook de openlijke informatie over de fokkerij, alsmede het aanpassen van rasstandaards en regels binnen de lidstaten is een belangrijk onderdeel van het werk van de IHF. Op dit moment telt de Federatie 15 lidstaten met een aantal landen op de wachtlijst. Eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering belegd waar statistieken over de fokkerij, gezondheid en gedrag een vast agendapunt vormen.