Online aanmelding HCN lidmaatschap


Aanhef De Heer Mevrouw -Maak een keuze *
Voorletters Verplicht in te vullen *     Tussenvoegsel 
Naam Verplicht in te vullen *
Straat Verplicht in te vullen *    Huisnummer  Verplicht in te vullen *
Postcode Verplicht in te vullen *       Woonplaats Verplicht in te vullen *
Land A value is required. *
Telefoon of Mobiel
E-mail Verplicht in te vullen Geen geldig E-mail adres *
Geboortedatum Verplicht in te vullen Onjuiste invoer. Gebruik dd-mm-jjjj *  voorbeeld: 12-07-1968

Meldt zich aan als Maak een keuze *
 

Door u aan te melden machtigt u de HovawartClub Nederland om het contributiegeld en eenmalig entreegeld automatisch te incasseren.
(nummer incassant: NL57ZZZ405944300000)

Standaard ontvangt u het clubblad – de Hovawartaal - digitaal per email.

Wilt u deze in gedrukte vorm ontvangen tegen een toeslag op de contributie van € 15  Hovawartaal aanvinken indien ja.
Dit bedrag wordt dan automatisch geïncasseerd samen met de contributiegelden. 

Bankrekeningnummer Verplicht in te vullen * IBAN rekeningnummer.
ten name van
(invullen indien deze afwijkt van de naam van het lid/gezinslid)

U moet akkoord gaan met de voorwaarden *   Inzender gaat akkoord met de onderstaande verklaring:
 
  • Inzender verklaart hierbij lid/gezinslid te willen worden van de Hovawart Club Nederland en zich door het aanvaarden van het lidmaatschap zal houden aan de regels, zoals die gesteld worden door het Bestuur en de Fokcommissie van de vereniging.
    Bij het niet nakomen hiervan heeft het Bestuur het recht het lidmaatschap op te zeggen. De Hovawart Club Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van de bemiddeling of anderzins.

    Tevens verklaart de inzender kennis genomen te hebben van het privacy beleid en daarmee akkoord te gaan.

 
Datum Verplicht in te vullen Onjuiste invoer. Gebruik dd-mm-jjjj *  voorbeeld: 12-11-2009

Bent u al in het bezit van een Hovawart, wilt u dan de naam en de geboortedatum hieronder vermelden
Naam hond
Geboortedatum Onjuiste invoer. Gebruik dd-mm-jjjj voorbeeld: 04-06-2001

 
De met * gemarkeerde velden zijn verplicht