Contributie

Lidmaatschap € 40,00 per jaar
Gezinslidmaatschap

€ 22,50 per jaar

Lid woonachtig in het buitenland € 45,00 per jaar

Nieuwe leden betalen eenmalig € 10,- entreegeld.
Bij automatische incasso krijgt u € 5,00 korting.

Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar wordt de helft van de contributie in rekening gebracht
en krijgt u bij automatische incasso € 2,50 korting.

Bankrelatie:
Rabobank Noordoostpolder-Urk.
Rekeningnummer: NL93 RABO 0340.1713.67 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. Hovawart Club Nederland.

U kunt zich hier online aanmelden voor het lidmaatschap.

Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven en worden altijd bevestigd.

Indien uw opzegging van het lidmaatschap niet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar is ontvangen, bent u de contributie over het volgende jaar gewoon verschuldigd.

U kunt hier het opzeggingsformulier downloaden.

Automatische incasso

Het incasseren van de contributie is elk jaar weer een arbeidsintensieve klus.
Automatische incasso bespaart de administratie veel werk, tijd en kosten.

Daarom nogmaals de oproep: