Lezingen/Presentaties

Zaterdag 14 april 2018 lezing erfelijkheid, m.n. oogafwijking door Kirsten Weschedoor.
Kirsten stelt zich voor en geeft  kort aan wie ze is en waarom ze deze presen-tatie geeft. De presentatie begint met uitleggen waar rekening mee gehouden dient te worden in de fokkerij. Er wordt uitleg gegeven waar opgelet moet worden in het exterieur zoals bouw, maar afwijkingen in de oren, staart, polsen, lengte van de rug etc. Afwijkingen in het bewegingsapparaat kunnen gevolgen hebben zoals. bv. artrose op latere leeftijd. Een ander belangrijk punt waar op gelet moet worden is het karakter. Angstige en agressieve honden moeten logischer wijs uitgesloten worden voor de fokkerij. Vooral van angst is bekend dat dit kan worden overgedragen op de pups. Tijdens een test worden verschillende karaktereigenschappen getest d.m.v. allerlei uitwendige prikkels.
In een FCI reglement staat waar een test minimaal aan moet voldoen.

In Denemarken hebben ze een schema ontwikkeld waarbij er een grafiek gemaakt is van de testen van de reuen en de teven. Hier kun je de uitslag van de test van je eigen hond bij houden en zien of er uitzonderingen zijn t.o.v. de standaard Hovawart. Ook kun je hiermee een evt. partner vergelijken met je eigen hond. Zodat je niet dezelfde “verkeerde” eigenschappen mengt. Helaas is deze methode niet 1 op 1 over te zetten op onze MAG+ test.

Genetische afwijkingen:

Knikstaart:
Een knikstaart is een afwijking in de staart, Het kan voorkomen in de wervelschijf maar ook er tussen. Als men een hond inzet voor
de fokkerij is er een kans dat bij de nakomelingen een soortgelijke afwijking op een andere plek in het skelet zich voordoet. Zoals b.v. in de rug. Vandaar dat er met een hond met knikstaart niet gefokt mag worden.
HD:
Kirsten stelt dat als een hond genetisch geen HD heeft deze ook geen HD zal krijgen. In tegenstelling tot OCD hier heeft milieu een hele grote invloed op. In Amerika is er iemand een onderzoek begonnen om meer naar het DNA te kijken van de Hovawart.
In combinatie met DM. Er is een mogelijkheid om bloed of wang-slijmvlies naar haar op te sturen. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u contact opnemen met de fokcommissie.

Oogafwijkingen:
De oogafwijkingen zijn  binnen de RZV over een langere periode bijgehouden hierin is te zien dat MPP en cataract de laatste jaren in percentage zijn afgenomen.
Cataract:
Vertroebeling van de lens. Dit is bijna altijd erfelijk, bij oogonderzoek is duidelijk te zien of het erfelijk is of niet.
Cataract is altijd progressief in tegenstelling tot andere oogafwijkingen. Met honden met cataract mag niet gefokt worden.

PHTVL:
Er blijven restjes van het embryonale lensvaatnetwerk achter dat voor de geboorte de achterzijde van de lens van voedingsstoffen moest voorzien. Het komt voor in verschillende gradaties:
Graad 1 er blijven minimale restjes achter.
Graad 2-6 bij deze ernstiger vormen blijven er grotere delen achter en gaan zij tevens woekeren
De 1e heeft de hond heeft geen last van. Graad 2 is ernstiger.

Retina dysplasie:
Aangeboren en erfelijke netvlies-/vaatvliesafwijking.
Lichte vorm kleine locale plooitjes in het netvlies( retina), midden vorm grotere plooien of lokale loslatingen met later retinadegeneratie (verval), ernstige vorm grote plooien of totale retinaloslating.
Specialisten zeggen hier niet mee te fokken.

Entropion:

Ooglid krult naar binnen.
Kan geopereerd worden.

Ectropion:
Ooglid krult naar buiten.
Kan geopereerd worden.

MPP:
MPP is een oogafwijking die niet vaak voorkomt. Er blijven restjes van het embryonale lensvaatnetwerk achter dat voor de geboorte de voorzijde van de lens van voedingsstoffen moest voorzien. MPP is misschien erfelijk. Er is geen onderzoek naar gedaan. Maar we zien het in sommige lijnen wel meer voorkomen. Is er MPP op de lens dan wordt aangeraden met deze hond niet te fokken. Specialisten weten al voor jaren dat het een kleine afwijking is. Combineer geen honden met dezelfde soort afwijkingen. Zoals MPP-PHTVL. Is er sprake van een ernstiger vorm dan is niet aan te raden te fokken. De ernstige vormen komen zeer weinig voor bij de Hovawart.

Distichiasis:
Enkele of meerdere haartjes op de ooglid rand.

Dermoid:
Stukje huid op het de oogbol. Dermoid is een erfelijke aandoening.

Take Home Message:
Genetische variatie is een belangrijk punt. Omdat we een gesloten fok hebben, hebben we veel honden nodig en is het belangrijk om niet zomaar honden uit te sluiten voor de fokkerij. Binnen ons ras is er een hoop bekend over de gezondheid. Als we goed opletten welke combinaties we maken kunnen honden met een minimale afwijking bijdragen deze variatie zo groot mogelijk te maken?

Karin Goederaad.
Fokkerij HCN. 


Woensdag 6 september 2017 lezing DM door Dr. P. Mandigers , “HCN-HVN en de ASCN ”

Op woensdagavond 6 september jl. organiseerden we samen met de HVN en de ASCN een lezing over Degeneratieve Myelopathie bij de hond. Een lezing die werd bijgewoond door maar liefst 40 personen. De lezing werd geaccrediteerd met 15 punten door de Raad van Beheer en de deelnemers ontvingen aan het einde van de lezing een certificaat.

Paul Mandigers, specialist Interne Geneeskunde en Europees veterinair specialist Neurologie nam ons op zijn eigen luchtige wijze mee in de laatste ontwikkelingen op het terrein van DM.
Hij kondigde zijn lezing aan als:

 • Moeilijk;
 • Complex;
 • Boeiend;
 • Verwarrend.

De aandoening DM werd reeds in 1973 beschreven! Het is een ruggenmergziekte waarbij het weefsel in kwaliteit (functie) achteruit gaat hetgeen na verloop van tijd resulteert in een verlamming van de achterhand en uiteindelijk ook in de voorhand. Het is een progressief verlopende ziekte die de hond uiteindelijk fataal wordt. Bij sommige rassen ontstaat de aandoening relatief laat, bij andere rassen al op vroege leeftijd. De aandoening komt bij zeer veel rassen voor en daardoor ligt het voor de hand dat in een vroeg stadium bij de totstandkoming van de canis familiaris, deze mutatie is ontstaan.  

Er is inmiddels een DNA-test beschikbaar waarmee we kunnen achterhalen welke honden vrij, drager en lijder zijn. Het is echter zo dat niet iedere lijder de aandoening ook daadwerkelijk krijgt. In veel rassen zien we honden op late leeftijd overlijden aan andere aandoeningen. Om deze reden wordt nader onderzoek verricht. Ook komt het voor dat dragers de aandoening krijgen.

De diagnose is echter niet gemakkelijk te stellen, door druk van buitenaf op het ruggenmerg kan een hond dezelfde verschijnselen tonen als een hond met DM, denk hierbij aan een tumor, een hernia, botafwijkingen, cystes enz. Het feit dat een hond als DM-lijder is getest, zegt nog niet dat de hond, wanneer hij uitvalsverschijnselen heeft, ook daadwerkelijk DM heeft. Achteraf kan door het ruggenmerg te onderzoeken, worden vastgesteld of de hond daadwerkelijk aan DM leed. Het is dus van belang om bij de eerste signalen van mogelijk DM een differentiaaldiagnose te stellen waarbij andere aandoeningen worden uitgesloten.

Onlangs is er een nieuw artikel verschenen waarin een eerste tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot het al dan niet krijgen van de aandoening. Variatie in het SP110 eiwit lijkt van invloed te zijn op het wel of niet krijgen van de aandoening, door de variatie in het eiwit lijkt niet iedere mutatie te worden afgelezen waardoor de aandoening zich dus niet manifesteert. Het onderzoek op dit terrein is nog niet afgerond en zal nog lange tijd aan de orde zijn. 
 


De spreker richt zich gelukkig ook tot de rasvereniging en stelt dat met betrekking tot het nemen van maatregelen in het fokreglement rekening moet worden gehouden met de volgende zaken:

  • Komt de ziekte wel tot expressie in mijn ras;
  • Indien ja, in welke frequentie (hoe belangrijk is deze aandoening voor mijn ras?);
  • Wanneer worden de honden ziek (welke leeftijd, vroeg of laat?);
  • Welke andere aandoeningen zijn er in het ras;
  • Is het testen het wel waard.

  Het is dus van belang dat de rasvereniging op de hoogte is van het voorkomen van de aandoening, dit geldt uiteraard voor alle aandoeningen, want zonder kennis kunnen we niet bijsturen via het fokreglement.

  Rachel Dijkhorst-Noij, van de ASCN


Zaterdag 9 juli 2016: Zomerlezing door Dr. Jens Kerl, “Hovawart-Club e.V. HC”

Een succesvolle en interessante lezing in Twello door Dr. Jens Kerl van de H.C. e.V. met fokgerelateerde onderwerpen.
Tevens een internationaal getinte gelegenheid om kennis te delen,
leden van 5 verenigingen waren aanwezig uit Duitsland, België en Nederland.

Zondag 7 februari 2016: "Lezing-snert eten-winter-wandeling"
Lezing osteopathie door Lies Wauters. 


 "Heerlijk Snert eten"


"Daarna uitbuiken d.m.v een fikse wandeling"17 januari 2015: ”Hoe hou je jou hond zelf gezond en stressvrij”

Gezond: Tannetje Koning, Dierenarts.
 De invloed van voeding op gezondheid kan niet worden onderschat. Vers vlees, natuurlijke voeding, de verschillen tussen vers vlees en brokken. En wat zegt de verpakking? Hoe natuurlijk zijn de ingrediënten? Zonder goede voeding, geen goede gezondheid. Voeding heeft direct effect op de weerstand. Doet jou hond mee met elk virusje of kennelhoestje die heerst? Gezond betekent een goede darmfunctie en een mooie vacht. Ook bij dieren kunnen afvalstoffen zich ophopen; vervuiling, synthetische stoffen in eten, etc.  Daarnaast werd de zin en onzin van(teveel) vaccineren toegelicht. Een titerbepaling (antilichamen aantonen in bloedmonster) kan nuttig zijn; pas vaccineren als het ook zin heeft. Vlooien, teken en ontwormen. Het kwam allemaal aan bod. 

Stressvrij: Ttouch, Danielle Dessauvagie – Ttouch Practitioner.
Ttouch bestaat uit kwaliteitsvolle aanrakingen en bewegingsoefeningen die met volledige aandacht worden uitgevoerd. En lichaamsbandages worden toegepast. Ttouch is ook een filosofie. Spanningsgebieden in het lijf hebben invloed op gedrag en gezondheid. De specifieke technieken bevorderen het herstel van de balans van de hond, ook emotioneel. De aanrakingen werken ontspannend, kalmerend, genezing- en circulatie bevorderend. Het helpt de hond bij blessures, houdt de oudere hond vitaal en het versterkt de vertrouwensband en samenwerking tussen baas en hond. Twee aanrakingstechnieken zijn gedemonstreerd om zelf thuis toe te passen.