Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2019

CAC en IHF

Zaterdag 15 juni 2019
Apeldoornse Kynologen Club (AKC), Polderweg 5, Apeldoorn.
Entree vanaf 8.30 - aanvang keuringen 10.00


Naam Verplicht in te vullen *
Adres Verplicht in te vullen *
Postcode Verplicht in te vullen *      Woonplaats Verplicht in te vullen *
Telefoon
E-mail
Verplicht *
HCN/HVN
Anders
Verplicht *

Gegevens van de hond. Gegevens zoals die op de stamboom staan vermeld (kopie stamboom meesturen)
Naam Verplicht in te vullen *
Geslacht

Maak een keuze  *    Geb. datum Verplicht in te vullen
dd-mm-jj
*  voorbeeld: 12-07-03

NHSB nr. Verplicht in te vullen *         Chip nr. Verplicht in te vullen *
Kleur

Maak een keuze *

Naam vader Verplicht in te vullen *
Naam moeder Verplicht in te vullen *
Naam fokker Verplicht in te vullen *

Inschrijving in klasse * Keurmeesters: Dhr. Jan de Gids - reuen, Mevr. Erica Bakker - teven.
 
(leeftijd 4-6 maanden)
(leeftijd 6-9 maanden)
(leeftijd 9-18 maanden)
(leeftijd 15-24 maanden)
(leeftijd vanaf 15 maanden)
(leeftijd vanaf 15 maanden)
(leeftijd vanaf 15 maanden)
(leeftijd vanaf 8 jaar)
(leeftijd vanaf 9 maanden)

*Een kopie van de verklaring van de Raad van Beheer meesturen!
Maak een keuze.
 
Deelname aan de Jongste Puppyklasse is gratis.
Het inschrijfgeld voor de Puppy klasse is € 20,=
Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld € 40,=.


 

U dient het inschrijfgeld (plus evt Oogonderzoek) vòòr 25 mei 2019 over te maken op rekeningnummer:
NL93 RABO 0340 17 13 67. BIC: RABONL2U.

t.n.v. Hovawart Club Nederland te Emmeloord.
onder vermelding van de naam en NHSB nummer van de hond.

  LET OP: Uw inschrijving wordt pas verwerkt nadat het inschrijfformulier èn het verschuldigde bedrag ontvangen zijn!
 

   

U moet akkoord gaan met de voorwaarden 

Inzender verklaart*:

  • dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement;
  • dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen;
  • dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is;
  • dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
  • Met het inschrijven van de hond gaat de exposant akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal. Indien de exposant bezwaar heeft tegen het publiceren van zijn/haar foto dan zal de exposant dit kenbaar dienen te maken bij de HCN/HVN en zal de HCN/HVN hiermee rekening houden. Van personen onder de 16 jaar vraagt de HCN/HVN om expliciete toestemming van een ouder of een wettelijke vertegen-woordiger van het kind.

De met * gemarkeerde velden zijn verplicht

  

Stuur een kopie van de stamboom digitaal naar de of per post naar
Clubmatch, Haskedijk 2, 9057 LB Jelsum.

U ontvangt binnen enkele dagen na verzending een bevestiging van ons.
Mocht u niets ontvangen neem dan contact op met de

Sluitingsdatum inschrijving 25 mei 2019.

Aanmeldingen ontvangen na 26 mei worden niet meer verwerkt!